How donate in Denmark?

5 trin for at redde et liv

Donation af knoglemarv/stamceller

1.trin

Bliv bloddonor her.

For at tilmelde dig som knoglemarvsdonor (stamcelledonor), skal du være aktiv bloddonor, for så kender vi i forvejen din helbredstilstand.

2.trin

I blodbanken får du udleveret en folder med oplysninger om stamcelledonation samt et tilmeldingsskema. Når du afleverer tilmeldingsskemaet før en tapning, vil du få taget en blodprøve til vævstype-bestemmelse.

3.trin

Bor du i Østdanmark, sendes blodprøven til Vævstypelaboratoriet på Rigshospitalet. Bor du i Vestdanmark, sendes blodprøven til nærmeste Vævstypelaboratorium på Odense, Aalborg eller Skejby Sygehus. Vævstypelaboratorierne vævstypebestemmer dig.

4. trin

Vævstypelaboratorierne søger for at du bliver opført i et register på Rigshospitalet, hvis du bor i Østdanmark, eller på Skejby Sygehus, hvis du bor i Vestdanmark. Registrene er underkastet registertilsynets bestemmelser for at beskytte mod misbrug. Derudover bliver din vævstype indført i det store register, Bone Marrow Donors Worldwide, i Leiden i Holland.

Heller ikke her er der mulighed for misbrug, for registeret indeholder kun oplysninger om din vævstype, samt hvor denne er bestemt.

For at blive udvalgt til stamcelledonation kræves det, at man har nøjagtig den samme vævstype som en patient. Der findes mange millioner forskellige vævstyper, og derfor er chancen for, at du engang bliver udvalgt meget lille. Derfor er det nødvendigt at have et meget stort antal donorer, og at knoglemarvsdonorkorps over hele verden, samarbejder på tværs af landegrænser. Det betyder, at danske patienter vil modtage stamcelletransplantater fra udlandet, og danske stamcelledonorer vil blive anmodet om at give knoglemarv til såvel danske som udenlandske patienter.

5. trin

Hvis du bliver udvalgt som donor, bliver du indkaldt til en samtale, hvor du både mundtligt og på skrift får en forklaring af, hvad der kommer til at ske, og hvor vi sikrer os, at du ikke har fortrudt din tilmelding. Derefter bliver din vævstype bestemt yderligere engang. Hvis din vævstype passer til patientens, bliver du indkaldt til endnu en samtale samt en helbredsundersøgelse. Hvis helbredsundersøgelsen er i orden, bliver der aftalt et endeligt tidspunkt for donationen.

 

Hvordan gennemføres en knoglemarvsdonation? Knoglemarv er en væske, der findes i knoglernes hulrum. I denne væske dannes de forskellige livsvigtige blodceller, som derefter sendes rundt i blodkarrene.

I forbindelse med marvudtagning bliver du indlagt i to-tre dage og under bedøvelse bliver en lille del af knoglemarven suget ud fra hoftebenskammen med almindelig sprøjte og kanyle. Der stikkes 8-10 gange. Knoglemarven bliver herefter filtreret og behandlet, inden den gives til patienten som infusion via drop. Knoglemarvscellerne finder selv vej til patientens knoglemarv, hvor de slår sig ned og danner raske blodceller.

Man kan også høste stamcellerne fra donors blod. Det kræver, at donor behandles i 4-5 dage med en medicin, som får knoglemarvscellerne til at løsne sig fra marven og gå over i blodbanen. Selve høsten varer nogle timer over en-to dage og foregår ambulant. Det kræver ikke bedøvelse. Donor kan genoptage sit normale arbejde dagen efter.

Du kan læse mere om knoglemarvsdonation her eller på Rigshospitalets hjemmesiden.